W dzisiejszych czasach stosuje się około 40 % materiałów grzewczych takich jak olej, gaz i węgiel do ogrzewania jak i klimatyzowania budynków. Jest to duży luksus, wiedząc o tym, że istnieją inne możliwości wykorzystania energii, które są o wiele tańsze jak równierz ekologiczne.

Nawet przy mo
żliwości zastosowania odzyskanej energii do klimatyzacji i ogrzewania budynków, koszty produkcji i zakup kolektorów słonecznych jak i równierz tzw. „ciepłej pompy  są w stosunku do odzysku energii za wysokie.

Nast
ępujący artykuł opisuje nowoczesną technologię „Terra-Sol", służącą do ekonomicznego i ekologicznego ogrzewania i chłodzenia budynku. Polega ona na kumulowaniu ciepła słonecznego pod budynkiem.
Zastosowanie tej technologi wymaga bardzo ma
łej ilości prądu co jest bardzo pozytywne dla ekologii środowiska jak i ekonomicznej eksploatacji.

Terra-Sol-Building-Technology (pdf)

Jesli ma Panstwo pytania, to prosimy o email: Technology-Consult-Terrasol(at)t-online.de
choose your language: english | german | polish | french | spanish | czech || version 2001
webdesign by artfulworx.com